Proces produkcji tranu Lýsi

produkcja tranu

Lýsi to fima, która jest liderem w produkcji tranów i olejów rybnych, w skali świata odpowiada za 11% produkcji tranu z wątroby dorsza. Wielu producentów produktów Omega-3 z Europy kontynentalnej to klienci Lýsi. Kluczowym celem firmy jest rozwój i produkcja najwyższej jakości produktów, a tym samym zaspokajanie potrzeb najbardziej wymagających klientów, ponadto dbałość o środowisko naturalne, zachowanie najwyższych standardów i norm jakości. Lýsi, bazuje na ściśle kontrolowanym procesie technologicznym, kładzie ogromny nacisk na wykorzystanie energii odnawialnej (ponad 95% używanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym wypadku jest to energia geotermalna - ciepło wulkaniczne) oraz minimalizowanie odpadów poprodukcyjnych.

Proces produkcji

Nowoczesny proces produkcji tranu Lýsi obejmuje kolejno: neutralizację, wybielanie, zimowanie, destylację krótkiej ścieżki, dezodoryzację, standaryzację i pakowanie z etykietowaniem. Neutralizacja ma na celu usunięcie wolnych kwasów tłuszczowych z surowego oleju. Wybielanie to etap usuwania koloru oleju, wybielony olej przechodzi następnie etap filtracji i jest wprowadzany poprzez powolne chłodzenie w etap zimowania i usuwania ciał stałych poprzez filtrację. Kolejny krok to dezodoryzacja, czyli usuwanie niepożądanego zapachu, polega na destylacji parowej w warunkach wysokiej próżni i w podwyższonej temperaturze. Podczas procesu standaryzacji tran jest wzbogacany w składniki takie jak witamina A, D3, E  oraz w przypadku tranów smakowych dodatek smakowy np. aromat cytrynowy. Następnie, aby zachować wszelkie normy jakości pobiera się próbkę oleju i poddaje analizie zgodnie ze specyfikacją. W kolejnym etapie produkt jest filtrowany i rozlewany w atmosferze azotowej do butelek. Olej butelkowany jest poddawany kwarantannie do momentu wydania z magazynu i dystrybucji. 

Klucz do dobrego smaku

To co istotne w całym procesie produkcji to fakt, że olej Lýsi nie jest przechowywany w beczkach, a od razu butelkowany w ściśle kontrolowanym procesie technologicznym. Ma to ogromne znaczenie pod kątem walorów smakowych i zapachowych produktu finalnego, a także wartości TOTOX, która przypomnę określa stopień utlenienia oleju, brak tlenu wpływa na mniejszy TOTOX i najwyższą jakość tranu. Warto podkreślić, że proces oczyszczania i filtrowania, a następnie rozlewania do butelek odbywa się jeszcze w fabryce Lýsi i jest to klucz do dobrego smaku. Cały proces technologiczny od neutralizacji surowego oleju z wątroby dorsza do etapu dystrybucji i dostawy do klienta jest ściśle nadzorowany i przebiega zgodnie z przyjętymi normami i wytycznymi. 

Zanieczyszczenia środowiskowe i jakość mikrobiologiczna

Zanieczyszczenia środowiskowe (m.in. metale ciężkie, dioksyny i polichlorowane bifenyle [PCB]) w olejach rybnych Lýsi są monitorowane w dwuletnim procesie testów. Wyniki mogą się różnić w zależności od partii oleju, ale zawsze spełniają wszystkie islandzkie i unijne przepisy. Co więcej, produkty Lýsi spełniają kryteria akceptacji jakości mikrobiologicznej  preparatów niewodnych do stosowania doustnego, zgodnie z Farmakopeą Europejską. W celu potwierdzenia stabilności mikrobiologicznej produkty Lýsi są analizowane dwukrotnie w ciągu roku przez niezależne laboratoria. Wyniki są stale bardzo niskie, a patogenów  nigdy nie wykryto. Wskazuje to jednoznacznie na najwyższą jakość produkcji i stabilność tranu Lýsi.

 

Autorka:
Dr n. farm. Magdalena Jachorska